Bedrifter trapper opp og bedrifter trapper ned.

Noen ansetter nye medarbeidere og andre vurderer å nedbemanne. 2CV Karriereutvikling tilbyr bemanningsrelaterte tjenester til både arbeidsgivere og arbeidstakere, i form av rekruttering og karriererådgivning. Vi har 10 års erfaring innen dette, og er rådgivere og støttespillere for både de som søker ny jobb, og de som søker nye medarbeidere.

Omstilling og karriererådgivning

Vi tilbyr kurs og individuell rådgivning overfor grupper eller enkeltpersoner som står uten jobb, eller vurderer å skifte jobb. Deltakerne får hjelp til å se sine yrkesmessige kvaliteter og til å stå bedre rustet til å finne en ny og interessant jobb.
>Les mer

dame som løper i trapper

Rekruttering

Vi bistår med å finne kvalifiserte og motiverte kandidater til ledige stillinger, og vi utfører blant annet:
• direkte søk / ”headhunt”
• annonsert rekruttering
• sluttvurdering
>Les mer

Sluttvurdering

Noen velger selv å stå for rekrutterings- prosessen. Ikke sjelden sitter man igjen med 2-3 kandidater som i utgangspunktet er kvalifiserte for stillingen, men det oppstår tvil om hvem man skal velge.
>Les mer

Teamanalyse

Vi analyserer sammensatte team for å finne kompetanse, personlighet og sammenlikner med roller som forventes utført.
>Les mer